Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Zmiana nr konta KRS

1% DLA PRZEDSZKOLA

Bardzo serdecznie prosimy Państwa o przekazanie nam 1% podatku wpisując w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za 2019 rok numer KRS 0000270261, a w kolejnej, jako cel szczegółowy, dopisek: „P1 Lubartów 9231”.Dzięki Państwa dobrej woli przedszkole może wzbogacić się o pomoce dydaktyczno-edukacyjne.

Pragniemy, aby nasze dzieci miały możliwość rozwijania swoich zdolności i pasji. W dobrze wyposażonej placówce każde dziecko ma szansę wszechstronnego rozwoju. Nawet najmniejszy gest pomocy jest cennym darem dla wszystkich przedszkolaków.

Dziękujemy za nieocenioną i bezinteresowną pomoc z Państwa strony.1%

Dzieci i pracownicy
Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Lubartowie

Szczegółowe informacje w zakładce: Dla rodziców / 1% dla przedszkola

lub na stronie: https://fsmm.pl/9231/przedszkole_miejskie_nr_1_w_lubartowie