Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Zawody sportowe w przedszkolu

Zawody sportowe w przedszkolu

“W zdrowym ciele zdrowy duch, a kto ćwiczy ten jest zuch.”

13 czerwca na placu przedszkolnym odbyły się zawody sportowe prowadzone przez pana Przemka – nauczyciela wychowania fizycznego , trenera piłki nożnej i taty Zuzi z grupy „Rybki”.

Głównym celem tego dnia było zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, integrowanie się grup przedszkolnych oraz nabywanie wiary we własne możliwości.

Konkurencje sportowe odbywały się w trzech grupach wiekowych: 3-latki, 4-5-latki oraz 6-latki. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zabawach orientacyjno-porządkowych, ćwiczyły sprawność ogólną, celność, szybkość. Uczyły się zdrowej rywalizacji oraz przestrzegania zasad i radzenia sobie z porażkami. Największą atrakcją cieszyły się oczywiście zawody w przeciąganiu liny – taką sportową zabawę nasze dzieciaki lubią najbardziej. Mimo zmęczenia każda z grup z powodzeniem ukończyła wszystkie konkurencje sportowe.

Na zakończenie przedszkolaki wręczyły panu Przemkowi podziękowanie za zaangażowanie i chęć współpracy z naszą placówką.

Opracowanie:
Aneta Nieścioruk