Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Zakończenie przygody z Zippim

Zakończenie przygody z Zippim

Na co dzień poświęcamy wiele uwagi rozwojowi i zdrowiu fizycznemu naszych dzieci – upewniamy się, że odpowiednio się odżywają, ubierają, prowadzimy je na różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe, zachęcamy do uprawiania sportów i dbania o dobrą kondycję. Jednak czy wystarczająco troszczymy się o ich zdrowie emocjonalne oraz właściwe samopoczucie? Czy zastanawiamy się co czują i co myślą, jak funkcjonują wśród rówieśników oraz czy radzą sobie z trudnościami oraz odrzuceniem?

Program „Przyjaciele Zippiego” adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z różnymi możliwościami i zdolnościami. Cel programu oparty jest na założeniu, że dzieci nieustannie wchodzą w interakcje z innymi ludźmi. Sposoby postępowania i zachowania w różnych sytuacjach (także trudnych i stresujących) wpływają na kształtowanie samooceny oraz tworzenie obrazu samego siebie, a w przyszłości na umiejętność przystosowania się do nowych i zróżnicowanych warunków społeczno-emocjonalnych.

W naszym przedszkolu zajęcia oparte na programie „Przyjaciele Zippiego” realizowane są podczas cyklicznych cotygodniowych spotkań z dziećmi z grupy „Gwiazdki”. Prowadzony w naszej placówce program koncentruje się na uczeniu dzieci sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dostarcza wiele okazji do ćwiczenia umiejętności wypowiadania się, uczy słuchania innych, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania problemów i konfliktów.

Zakończenie przygody z Zippim

Podczas prowadzonych zajęć nie mówimy dzieciom, co mają robić, nie prezentujemy gotowych rozwiązań. Zachęcamy je jednak do zastanawiania się nad konkretną sytuacją i proponowania własnych pomysłów rozwiązań.

W dniu 10 maja odbyło się uroczyste zakończenie spotkań z Zippim, podczas którego początkowo dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych, wykorzystując zdobytą wiedzę o pozytywnych relacjach rówieśniczych, a następnie otrzymały pamiątkowy dyplom i odznakę „Przyjaciela Zippiego”. Popołudniowe spotkanie zakończyliśmy słodką niespodzianką.

Opracowały:
Sylwia Oleszko
Katarzyna Lipska
Małgorzata Polak