Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Wyniki rekrutacji

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubartowie na rok szkolny 2022/2023 zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Przypominamy o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 25 marca 2022 roku do godziny 15:00.

Druk potwierdzenia można pobrać w siedzibie przedszkola lub ze strony internetowej.

Potwierdzenie woli przyjęcia (pdf)