Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

Dnia 22 marca przypada Światowy Dzień Wody, do tego ważnego wydarzenia przyłączyły się również przedszkolaki z naszej placówki. Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzeniu poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej, uświadomienie o znaczeniu wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Światowy Dzień Wody

Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, konkursach, zabawach i eksperymentach z wodą, poznając jej różne właściwości. Święto wody było wspaniałym, radosnym dniem, który obfitował w różnorodne atrakcje.

Opracowanie:
Katarzyna Lipska
Aneta Furtak