Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Sam autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju. Wcześnie rozpoznany daje największe możliwości na prowadzenie właściwej terapii i szansę dla wielu dzieci na relatywnie normalne życie.

W tym dniu kampanie zakrojone na szeroką skalę starają się uświadomić społeczeństwu, że osoby z autyzmem są wśród nas. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło ten dzień w celu podnoszenia świadomości społecznej i wrażliwości na temat autyzmu, a także przeciwstawienia się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób w spektrum. Dlatego warto rozmawiać i przybliżać ten temat dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Na znak solidarności, jedności, akceptacji i zrozumienia, przedszkolaki założyły ubrania w kolorze niebieskim – kolorze nadziei. W grupach odbyły się zajęcia, rozmowy, zabawy na temat autyzmu. W tematykę wprowadził dzieci film „Amazing Things Happen”, który miał na celu podnieść świadomość, budować zrozumienie i akceptację. Przedszkolaki miały możliwość dowiedzieć się, że osoby z autyzmem są wyjątkowe, mają swoje mocne strony, niepowtarzalne zainteresowania, jak również jakich trudności doświadczają i jak można je wspierać.

Opracowanie:
Anna Izdebska