Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża

14 maja przedszkolaki ze wszystkich grup wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Warto przypomnieć, że w 2019 roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi stuletnią rocznicę powstania.

Organizacja działa w ponad 190 krajach na całym świecie, skupia ponad szesnaście milionów wolontariuszy i około 450 tysięcy pracowników. Pomaga ludziom bez względu na ich narodowość, płeć, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wypracował własne reguły, które wyznaczają kierunki działalności. Najbardziej znane to humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność oraz powszechność. Wszystkie są pomocne przy realizowaniu celów organizacji, do jakich należy m.in. opieka nad rannym, dziećmi z terenów wojen, uchodźcami, ofiarami klęsk żywiołowych i katastrof i chorymi.

W naszym regionie PCK oprócz prowadzenia zbiórki krwi, która jest sztandarowym elementem działalności, wolontariusze i działacze zajmują się między innymi prowadzeniem dziennych domów seniora, prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, czy też edukują dzieci i młodzież.

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża

Głównym elementem obchodów było utworzenie „Żywego Czerwonego Krzyża”. Do tworzenia symbolu znanego na całym świecie i kojarzącego się z troską o potrzebującego człowieka włączyło się 85 przedszkolaków ubranych tego dnia na czerwono.

Opracowanie:
Kinga Bronisz