Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Sukces Franka z grupy Iskierki

Franek został laureatem konkursu literackiego dla dzieci pt. „Moja rodzina”, organizowanego przez Przedszkole nr 52 w Lublinie. Zadaniem konkursowym było napisanie wiersza na temat własnej rodziny. „Taka moja rodzinka” to tytuł wiersza napisany przez Franka i jego mamę.

Sukces Franka z grupy Iskierki

Prezentacja wierszy odbyła się podczas X Jubileuszowego Wojewódzkiego Przeglądu Poezji Dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny…” w Lublinie. Franio otrzymał dyplomy, nagrody książkowe oraz słodkie upominki. Największym wyróżnieniem jest jednak Tomik Poezji Dziecięcej, stanowiący zbiór wierszy laureatów konkursu, w którym znajduje się wiersz naszego przedszkolaka.

Serdecznie gratulujemy Frankowi i jego mamie sukcesu!

Opracowanie:
Anna Namiota