Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Stokrotki małymi wirtuozami

Stokrotki małymi wirtuozami

Muzyka towarzyszy dziecku już w życiu płodowym. Z biegiem czasu nabiera ona coraz większego znaczenia. Jest dobra do zabawy, wyciszenia ale i wspierania rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach.

Stokrotki szerzej zainteresowały się muzyką, stąd powstał pomysł na cykl zajęć muzycznych pt.: „Zajęcia z nutką”. Jednym z głównych założeń zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka w sferze umuzykalnienia oraz możliwości aktywnych i twórczych działań niezależnie od jego uzdolnień muzycznych.

Pierwsza część zajęć polegała na zdefiniowaniu co to jest muzyka, co ją tworzy, poznania jej elementów oraz nabycie informacji o jej przedstawicielach. Przedszkolaki poznały co to jest klucz wiolinowy i jak należy go poprawnie zapisać. Odtwarzały gamę z zapisu nutowego przenosząc ją na pięciolinię stworzoną przez siebie. Poznały alfabet muzyczny. Dużą radość sprawiało im czytanie z nut. Jako początkującym uczniom wychodziło im to doskonale.

Audycje muzyczne, które odbywają się cyklicznie w naszym przedszkolu zainspirowały Stokrotki do zgłębienia wiadomości o różnych gatunkach muzycznych.

Postacią wybraną przez dzieci reprezentującą gatunek muzyki klasycznej został Fryderyk Chopin. Starszakom bardzo zaimponowało dzieciństwo małego Frycka. Fakt, iż pierwsze swoje utwory, polonez g-moll i B-dur stworzył mając zaledwie 7 lat, stał się dla dzieci inspiracją do tworzenia własnej kompozycji muzycznej na wybranych przez siebie instrumentach. Informacje i ciekawostki na temat Chopina, mali poszukiwacze wiedzy szukały w różnych źródłach – w encyklopediach, filmach, czasopismach, prezentacji multimedialnej.

Stokrotki małymi wirtuozami

Podczas zabaw muzycznych z utworami Chopina, Stokrotki kształtowały umiejętność słuchania muzyki poważnej, wrażliwość, pamięć oraz kreatywność. Wyrażały swoje emocje, trenowały podzielność uwagi oraz ekspresję ruchową.

Dzieci na zakończenie zajęć uczyły się gry krótkiego utworu na pianinie. To właśnie słuch jest zmysłem, który najbardziej rozwija naszą wyobraźnię. Może dzięki tym zajęciom przedszkolaki zainspirują się do nauki gry na instrumentach i w przyszłości wybiorą zawód muzyka.

Wartość aktu twórczego mierzy się nie doskonałością utworu, lecz tym, na ile akt ten wywołuje indywidualną aktywność twórczą, bogaci wyobraźnię i wrażliwość.

M. Przychodzińska – Kaciczak

Opracowała
Kinga Bronisz
Magdalena Wiak