Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Organizacja przyjmowania skarg oraz wniosków w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Lubartowie

 Skargi oraz wnioski w przedszkolu przyjmuje dyrektor w poniedziałki i czwartki w godzinach od 9:00 do 15:30.

Skargi oraz wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

____________________________________


Organizacja przyjmowania skarg oraz wniosków w Urzędzie Miasta Lubartów

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg oraz wniosków przez Burmistrza Miasta lub upoważnione przez niego osoby odbywa się w Urzędzie Miasta w godzinach:
– poniedziałek – 7.30 – 15.30,
– wtorek – 7.30 – 16.00,
– środa – piątek – 7.30 – 15.30.