Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Rajd Pieszy Przedszkolaków

Rajd Pieszy Przedszkolaków

Korzystając z jesiennej, ale jakże słonecznej aury przedszkolaki z „Jedyneczki” 17.10.2019 r. wyruszyły na Rajd Pieszy. Ten rodzaj aktywności już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń naszej placówki. Pełni pozytywnej energii i entuzjazmu wyruszyliśmy w trasę.

Celem rajdu było:

  • wielozmysłowe poznawania naturalnych ekosystemów w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym,
  • budowanie emocjonalnego związku dzieci ze światem przyrody,
  • uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody w jesiennej szacie,
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej u dzieci poprzez samodzielne doświadczanie.

Każdy „mały rajdowiec” z plecakiem zaopatrzonym w różne akcesoria badawcze z wielkim zainteresowaniem obserwował i podziwiał przyrodę, dostrzegając jej piękno i bogactwo. Dzieci słuchały śpiewu ptaków, rozpoznawały gatunki drzew, podglądały mieszkańców łąki i gleby. Przypomniane zostały także zasady obowiązujące w czasie wędrówek przyrodniczych.

Za wytrwałość podczas przemarszu na dzieci czekała nagroda w postaci wspólnego pikniku. Jak się okazało, to niesamowita frajda móc rozpakować swój plecaki z niespodzianką przygotowaną przez rodziców i razem z kolegami zjeść drugie śniadanie na łonie natury.

Lekko zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni i dumni z siebie wróciliśmy do przedszkola. Wszyscy dobrze się bawili, co można było wywnioskować z szerokich uśmiechów, które gościły na twarzach dzieci.

Dzieci z najmłodszej grupy „Krasnoludki” również brały udział w „Rajdzie Pieszym Przedszkolaków”. Trasa ich wycieczki była jednak znacznie krótsza niż starszaków, obejmowała przedszkolny plac zabaw i jego najbliższe okolice. Wspaniałą atrakcją był piknik, zorganizowany na terenie przedszkolnym. „Krasnoludki” z wielkim apetytem zjadały przekąski przygotowane przez rodziców.

Rajd Pieszy Przedszkolaków

Serdecznie dziękujemy rodzicom za odpowiednie przygotowanie dzieci do rajdu. Cieszymy się, że niektórzy z nich towarzyszyli nam w marszu i służyli pomocą.

Rajd Pieszy Przedszkolaków jest organizowany w ramach realizowanego projektu edukacyjnego ,,Poznajemy świat przez zmysły”. Ma on charakter prozdrowotny i proekologiczny, a jego celem jest rozbudzanie zmysłów sensorycznych. Według założeń projektu dziecko poznaje świat każdego dnia, a w proces poznania angażuje całego siebie.

W mózgu znajduje się sześć szlaków przewodzących bodźce. Pięć jest związanych ze zmysłami zewnętrznymi (wzrok, słuch, dotyk, smak i węch), szóstym zaś przepływają informacje o tym, co robi ciało. Aby zmysły w pełni się rozwijały potrzebny jest ich trening. Świat dziecka powinien być zatem bogaty w smaki, zapachy, kształty, kolory i faktury.

Wąchając smakując ,obserwując, dotykając, słuchając i przemieszczając się dzieci zdobywają wiedzę o świecie. Jak mówi Wolfgang Loscher „Wszystko, co jest w umyśle dziecka, najpierw musi być w jego zmysłach”. Można zatem powiedzieć, że zmysły są przewodnikiem dziecka po świecie.

Realizowany projekt ma na celu wspierać dziecko w poznawaniu otoczenia za pomocą wszystkich zmysłów. Ma również pomagać w nabywaniu nowych doświadczeń i umiejętności oraz kształtować kompetencje do samodzielnego poznawania i rozumienia świata.

Nad prawidłową realizacją poszczególnych działań z tego projektu czuwają koordynatorzy czyli: Halina Kosior, Małgorzata Kłoda, Jolanta Góźdź. Warto też podkreślić, że projekt ten został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Lublinie jako innowacja pedagogiczna.

Opracowanie:
Jolanta Góźdź
Małgorzata Polak