Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

DSC_0339_v2
 Pełna nazwa naszej placówki brzmi: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie.
 
Przedszkole jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lubartów, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.
 
Jesteśmy placówką 6-oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. W przedszkolu funkcjonują grupy integracyjne. Uczęszczają do nas dzieci pełnosprawne oraz niepełnosprawne, wymagające specjalnych warunków edukacyjnych.
“Skupiamy się na pobudzaniu wyobraźni, twórczego myślenia i kreatywności dzieci, dając im w ten sposób najwspanialsze narzędzie, które w przyszłości ułatwi im naukę w szkole.”