0007

W miesiącu grudniu 2018 roku opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu intendentka będzie przyjmowała w dniach 6, 7, 10.


Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu można uiszczać również na konto bankowe:

PKO BP SA w Lubartowie
41 1020 3206 0000 8102 0108 7634

podając imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki dokonywana jest wpłata.

UWAGA!
Przed wykonaniem przelewu należy ustalić z intendentką dokładną kwotę wpłaty.