Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Od rysowania do pisania

Od rysowania do pisania

Prawidłowa sprawność manualna dziecka w wieku przedszkolnym ma znaczący wpływ na jego rozwój w sferze emocjonalnej i intelektualnej. Odpowiedni poziom sprawności motoryki małej w znacznym stopniu warunkuje także powodzenie dziecka w szkole, dlatego opracowany przeze mnie program autorski pt. „Od rysowania do pisania” postanowiłam realizować w grupie dzieci 5-letnich „Iskierki” w tym roku szkolnym.

Głównym założeniem programu jest podniesienie sprawności manualnej i grafomotorycznej niezbędnej do opanowania trudnej sztuki pisania oraz zminimalizowanie niepowodzeń z tym związanych. Zaplanowane zadania mają na celu prawidłowe posługiwanie się narzędziem pisarskim, wyrównywanie napięcia mięśniowego dłoni, usprawnianie precyzji ruchów ręki wiodącej oraz kształtowanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania. Podczas zajęć dzieci mają również możliwość poznania różnorodnych technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni oraz budowanie poczucia sprawstwa.

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu i cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci.

Opracowanie:
Barbara Barszczyk