Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Mali Odkrywcy i Stokrotki wspierają obrońców granic

Wspieramy obrońców granic

Zgodnie z potrzebami dzieci wykraczających poza normy rozwojowe w przedszkolu organizowane są zajęcia edukacyjne dla naszych zdolnych pociech z różnych grup wiekowych. Zajęcia te prowadzone są zarówno przez nauczycieli w grupach, jak także w ramach zajęć dodatkowych przez nauczyciela specjalistę.

W swoich działaniach skupiamy się głównie na stwarzaniu sytuacji stymulujących rozwój umiejętności, zainteresowań i talentów z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji. Dzieci mają możliwość samodzielnego doświadczania, eksperymentowania oraz rozbudzania ciekawości otaczającym światem.

W minionym tygodniu nasze zdolne przedszkolaki z grup „Mali Odkrywcy” i „Stokrotki” pod kierunkiem pedagoga Barbary Barszczyk włączyły się w akcję „Kartka dla obrońców granic”. Dzieci wykonały pięknie okolicznościowe kartki wraz z życzeniami i podziękowaniami dla polskich żołnierzy stojących na granicy polsko-białoruskiej. Działania dzieci wykazały dojrzałą postawę patriotyczną.

Opracowanie:
Barbara Barszczyk