Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Liski i Nutki zwiedzają muzeum

Liski i Nutki zwiedzają muzeum

15-go października przedszkolaki z najstarszych grup wybrały się na wycieczkę do naszego lokalnego Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Podczas lekcji muzealnej mieliśmy okazję obejrzeć wystawę stałą „Z dziejów Lubartowa”. Znajdujące się na niej historyczne eksponaty odnalezione zostały podczas archeologicznych wykopalisk prowadzonych na terenie Lubartowa i okolic. Dzieci z zaciekawieniem słuchały pani przewodniczki oraz oglądały ludowe stroje, narzędzia, monety oraz zgromadzone skarby. Poznały również pokrótce historię naszego miasta oraz zostały zaproszone do udziału w zbliżającej się uroczystości miejskiej pod nazwą „Imieniny Lubartowa”.

Liski i Nutki zwiedzają muzeum

Ekspozycji stałej towarzyszyła wystawa czasowa poświęcona Włodzimierzowi Dębskiemu – żołnierzowi, artyście, kustoszowi pamięci o Wołyniu.

Przedszkolaki chętnie odpowiadały i zadawały pytania, pamiętając o zasadach i dobrych manierach obowiązujących w tym szczególnym miejscu. Na pamiątkę tej wizyty zrobiliśmy sobie zdjęcie, które być może kiedyś też trafi do naszego muzeum.

Opracowanie:
Małgorzata Kłoda