Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Kodowanie na dywanie

Kodowanie na dywanie

W naszym przedszkolu od 01.09.2021 r. do 20.01.2022 r. realizowana jest innowacja pedagogiczna „Kodowanie na dywanie – zajęcia dla przedszkolaków” autorstwa Barbary Barszczyk i Kingi Bronisz. Równocześnie autorki programu przystąpiły także do VIII edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”, w którym biorą udział wszystkie dzieci, w tym dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych z grupy integracyjnej „Stokrotki”. Działania te są odpowiedzią na aktualne potrzeby rozwijającej się cywilizacji, do której niewątpliwie należą też dzieci uczęszczające do naszego przedszkola oraz wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków kompetencji społecznych oraz kompetencji uniwersalnych, takich jak: logiczne myślenie i zadaniowe podejście do stawianych problemów poprzez zabawę.

Kodowanie na dywanie

Ucząc się programowania dzieci spędzają czas w sposób wartościowy. Uczenie się programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ile dbanie o swój wszechstronny rozwój poprzez łączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Poza tym programowanie wiąże się również z bardzo ważnym elementem procesu uczenia się – kontaktami dziecka z nauczycielami i kolegami czy koleżankami w różnych sytuacjach społecznych.

Zajęcia są prowadzone dwa razy w miesiącu i cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci.

Opracowanie:
Barbara Barszczyk
Kinga Bronisz