Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Imieniny Miasta

Imieniny Miasta

Obchody imienin naszego miasta to lokalna akcja edukacyjna pod patronatem Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego i Muzeum Ziemi Lubartowskiej, w której nasze przedszkole uczestniczy od początków jej istnienia. Kilka lat temu przedsięwzięcie skierowane było tylko do najmłodszych lubartowian w celu rozbudzania lokalnego patriotyzmu i uczczenia odnowienia praw miejskich oraz zmiany nazwy miasta z Lewartowa na Lubartów. Dziś wydarzenie wpisało się na stałe w kalendarz miejskich uroczystości i cieszy się zainteresowaniem lokalnej społeczności.

W naszym przedszkolu przygotowania do wspólnego świętowania trwały cały miesiąc. W tym czasie dzieci z najstarszych grup uczestniczyły w spacerach i wycieczkach poznając historię i zabytki miasta. Zorganizowane zostały warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Wronowską z Pracowni Plastycznej Art-Chata, a z powstałych prac utworzono wystawę w holu przedszkola. Przez cały tydzień poprzedzający 22 listopada we wszystkich grupach organizowane były zajęcia dydaktyczne rozbudzające ciekawość poznawczą i kształtujące lokalny patriotyzm. Dzieci poznawały symbole naszego miasta, wykonywały prace plastyczne, słuchały i śpiewały piosenki o Lubartowie oraz z wielkim zapałem przygotowywały elementy makiety naszego miasteczka.

Imieniny Miasta

Piątek 19 listopada był u nas dniem świętowania „Imienin Miasta”. Dzieci w czerwono-niebieskich strojach odśpiewały hymn „O Ziemio Lubartowska” a „Mali Odkrywcy” przekazali życzenia w formie piosenki „Lubartów, okolica” ze specjalnie przygotowanym układem ruchowym. Tego dnia w holu przedszkola zaprezentowana została wspólnie wykonana makieta Lubartowa przedstawiająca najbardziej charakterystyczne miejsca w naszym mieście: pałac Sanguszków, park, bazylikę św. Anny, ratusz, rynek, ulicę Lubelską, stację PKP. Oglądanie Lubartowa w troszkę innej wielkości jest wspaniałą atrakcją, która zachwyca dzieci i dorosłych. Ponadto nasze przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym „Lubartów – moje miasto”, a ich prace eksponowane będą na wystawie miejskiej. Przekazaliśmy również życzenia od całej społeczności przedszkolnej, które zostaną dołączone do „Księgi Życzeń”.

„Imieniny Miasta” to wspaniałe i wartościowe wydarzenie, w którym z pewnością będziemy aktywnie uczestniczyć w kolejnych latach by rozbudzać u naszych przedszkolaków przywiązanie i poczucie przynależności do Lubartowa- naszej małej ojczyzny.

Opracowanie:
Małgorzata Kłoda