Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Hity Przedszkolaka

W dniu 30 maja 2019 roku Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 1 zorganizowała XVIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej pod hasłem „Hity Przedszkolaka”, który odbył się w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Wzięły w nim udział dzieci z lubartowskich przedszkoli i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4.

Rozwijanie wrażliwości muzycznej, prezentacja i promocja talentów wokalnych dzieci w wieku przedszkolnym – to główne cele, jakie przyświecają organizacji takiego spotkania.

Podczas przeglądu nasze przedszkole reprezentowały dziewczynki z grupy Gwiazdki: Lena Krakowiak i Jagoda Wożniak, które wykonały utwór „Koci świat”. Niezaprzeczalny wdzięk wszystkich wykonawców podkreślały eleganckie stroje, efektowny ruch sceniczny oraz wysoki poziom umiejętności wokalnych. Po każdym występie na widowni rozbrzmiewały gromkie brawa. Atmosfera była gorąca, jednakże bez cienia rywalizacji, gdyż każdy uczestnik został zwycięzcą. Po zaprezentowaniu się wszystkich placówek Pan Stanisław Jednous Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz Pani Małgorzata Szczepańska Dyrektor Przedszkola Nr 1osobiście gratulowali małym artystom wręczając dyplomy i upominki. Przegląd Piosenki Przedszkolnej zakończył się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

Hity Przedszkolaka

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok. Dziękujemy sponsorom, tj. Radzie Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 1, Urzędowi Miasta Lubartów, Hurtowni Biurpackexpress oraz Pani Marioli Dragan za ufundowanie niespodzianek dla dzieci.

Dziękujemy również panu Radosławowi Czarneckiemu za udostępnienie fotografii z uroczystości Przeglądu Piosenki Przedszkolnej.

Opracowanie:
Małgorzata Polak
Jolanta Góźdź
Katarzyna Lipska