Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubartowie

Dyżur wakacyjny

Informujemy, że w okresie wakacyjnym dyżury pełnią:

• w miesiącu lipcu:
– Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Kościuszki 1;
– Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców W-wy 39;

• w miesiącu sierpniu:
– Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 3-go Maja 24B;
– Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Krzywe Koło 28.

Karty zapisu dzieci na dyżur należy pobierać i składać w kancelarii naszego przedszkola w dniach od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r. do godz. 15:00

KARTA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1