Czyste powietrze wokół nas

Czyste powietrze wokół nas

Nasze przedszkole od kilku lat bierze udział w kolejnych edycjach ogólnopolskiego programu edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Tuż po świątecznej przerwie dzieci z grup: Tygryski, Iskierki i Gwiazdki realizowały zadania wynikające z tego programu.

Podczas ciekawie prowadzonych zajęć, przez nauczycielki z poszczególnych grup, dzieci oglądały prezentację multimedialną dotyczącą różnego rodzaju dymów i ich pochodzenia. Rozwiązywały quizy i zagadki dotyczące szkodliwości dymów dla środowiska i zdrowia człowieka oraz dzieliły się własnymi obserwacjami i doświadczeniami na temat szkodliwości palenia tytoniu. Przedszkolaki poznały również piosenkę o „Dinusiu”, uczestniczyły w zabawach ruchowych, a także prezentowały swoją wiedzę w formie plakatów i prac plastycznych. Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy, które umożliwiły dzieciom zaangażowanie różnych zmysłów w procesie zdobywania wiedzy. Wszyscy chętnie i zainteresowaniem uczestniczyli w proponowanych działaniach, które wpłynęły na wzrost świadomości antynikotynowej.

Czyste powietrze wokół nas

W dzisiejszych czasach o skutkach palenia powinni wiedzieć nie tylko dorośli, ale także dzieci. Aby ustrzec je przed nałogiem palenia papierosów, należy już od najmłodszych lat zastosować odpowiednią profilaktykę. Można wdrażać ową wiedzę poprzez rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń zdrowotnych, jakie niesie za sobą palenie papierosów oraz znajdowanie się w pomieszczeniach zadymionych. Program „Czyste powietrze wokół nas” ma charakter profilaktyczny, a jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego.

Opracowanie:
Małgorzata Kłoda
Anna Namiota